• Chuẩn bị lễ Giáng Sinh
 • Chuẩn bị lễ Giáng Sinh
 • Chuẩn bị lễ Giáng Sinh
 • Lễ Các Thánh Tử Đạo
 • Lễ Các Thánh Tử Đạo
 • Lễ Các Thánh Tử Đạo
 • Viếng Cửa Thánh
 • Viếng Cửa Thánh
 • Viếng Cửa Thánh
Chuẩn bị lễ Giáng Sinh1 Chuẩn bị lễ Giáng Sinh2 Chuẩn bị lễ Giáng Sinh3 Lễ Các Thánh Tử Đạo1 Lễ Các Thánh Tử Đạo2 Lễ Các Thánh Tử Đạo3 Viếng Cửa Thánh1 Viếng Cửa Thánh2 Viếng Cửa Thánh3
Image Scroller by WOWSlider.com v4.7

Chúa Nhật 22 Thường Niên Năm B


BÀI ĐỌC I: Đnl 4, 1-2. 6-8

"Các ngươi hãy tuân giữ các giới răn và đem thực hành bằng việc làm".

Trích sách Đệ Nhị Luật.
Môsê nói với dân chúng rằng: "Hỡi Israel, giờ đây hãy nghe các lề luật và huấn lệnh mà ta dạy bảo các ngươi phải thực hành, để được sống và được vào chiếm hữu phần đất mà Chúa là Thiên Chúa cha ông các ngươi sẽ ban cho các ngươi. Các ngươi chớ thêm bớt điều gì trong các điều ta đã truyền, nhưng hãy tuân giữ các giới răn của Chúa là Thiên Chúa các ngươi mà ta đã truyền dạy các ngươi. Các ngươi phải tuân giữ và thực hành, vì đó là sự khôn ngoan và sáng suốt của các ngươi trước mặt muôn dân, để khi nghe nói đến tất cả các lề luật ấy, họ nói: 'Thật, dân tộc vĩ đại này là một dân khôn ngoan và sáng suốt'. Không một dân tộc nào được các thần ở bên cạnh mình, như Chúa là Thiên Chúa chúng ta, ở bên cạnh chúng ta, khi chúng ta kêu cầu Người. Có dân tộc thời danh nào khác có lễ nghi, huấn lệnh công chính, và bộ luật như ta trình bày trước mặt các ngươi hôm nay không?"

"Vậy các ngươi hãy ý tứ và giữ mình. Trong suốt đời các ngươi đừng quên và đừng để lòng xao lãng những điều các ngươi đã thấy. Hãy dạy cho con cháu các ngươi biết các điều ấy". Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 4c-5

Đáp: Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong đền tạm Chúa? (c. 1a)

Xướng: 1) Người sống thanh liêm và thực thi công chính, và trong lòng suy nghĩ điều ngay, và lưỡi không bịa lời vu khống. - Đáp.

2) Người không làm ác hại bạn đồng liêu, cũng không làm nhục cho ai lân cận. Người coi rẻ đứa bất nhân, nhưng kính yêu những ai tôn sợ Chúa. - Đáp.

3) Người dẫu thề điều chi bất lợi, cũng không thay đổi, không xuất tiền đặt nợ thu lời, cũng không ăn hối lộ hại người hiền lương. Người thực thi những điều kể đó, thì muôn đời chẳng có lung lay. - Đáp.

BÀI ĐỌC II: Gc 1, 17-18. 21b-22. 27

"Anh em hãy thực thi lời đã nghe".

Trích thư Thánh Giacôbê Tông đồ.

Anh em thân mến, mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do tự trời, bởi Cha sáng láng ban xuống, nơi Người không có thay đổi và cũng không có bóng dáng sự thay đổi. Người đã muốn sinh ra chúng ta bằng lời chân thật, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các tạo vật.

Cho nên anh em hãy khử trừ mọi thứ nhơ bẩn và lòng đầy gian ác, anh em hãy ngoan ngoãn nhận lãnh lời đã gieo trong lòng anh em, lời có sức cứu độ linh hồn anh em. Anh em hãy thực thi lời đã nghe, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình.

Lòng đạo đức trong sạch và tinh tuyền đối với Thiên Chúa Cha là: thăm viếng cô nhi quả phụ trong cơn quẫn bách, và giữ mình khỏi mọi ô uế đời này. Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Ga 14, 5

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23


"Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do-thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: "Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?" Người đáp: "Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: 'Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người'. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người".

Và Người lại gọi dân chúng mà bảo rằng: "Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu: ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho người ta ra ô uế". Đó là lời Chúa.

CHÚA NHẬT TUẦN 22 TN – B
Mc 7,1-8.14-15.21-23
TÌM CÁI CỐT YẾU

Người Pha-ri-sêu và Kinh sư hỏi Đức Giê-su: “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?” (Mc 7,5)

Suy niệm: Đối với người Do thái, việc rửa tay, rửa chén đĩa, v.v… không chỉ là một biện pháp vệ sinh mà còn là một nghi thức tôn giáo để được thanh sạch, xứng đáng kết hiệp với Thiên Chúa là Đấng Thánh. Đây là điều tốt đẹp và tự nhiên. Nhiều tôn giáo cũng lấy việc tẩy rửa làm một trong những nghi thức quan trọng. Chẳng hạn, người theo Ấn độ giáo tắm ở sông Hằng trước khi tế tự. Nhưng chính vì vụ hình thức và quá coi trọng chi tiết mà họ đã bỏ quên điều thiết yếu. Họ tưởng rằng chỉ cần làm đủ bấy nhiêu việc tẩy rửa bên ngoài là đủ để thanh sạch tâm hồn. Chúa Giê-su cảnh báo: đó là cách “gạt bỏ giới răn của Thiên Chúa” mà “duy trì truyền thống của người phàm”. Đừng lẫn lộn việc tẩy rửa bên ngoài với sự thanh sạch bên trong của tâm hồn. Đừng lẫn lộn ý muốn của con người với ý muốn của Thiên Chúa, cũng đừng lẫn lộn tập tục của phàm nhân với lề luật do chính Thiên Chúa ban bố.

Mời Bạn: Là con người có xác có hồn, chúng ta làm gì cũng phải có biểu hiện ra bên ngoài. Vấn đề là làm thế nào để hình thức bên ngoài diễn tả được tâm hồn bên trong. Chúng ta cần học biết ý nghĩa của các nghi thức phụng vụ để hiểu được điều cốt yếu mà chúng diễn tả và thực hiện. Và trước những nghi lễ đã trở nên quá quen thuộc, lại càng cần làm với tâm tình và ý thức để chúng khỏi trở thành máy móc.

Sống Lời Chúa: Trước khi dâng lễ, đọc kinh, bạn dành một phút hồi tâm để ý thức điều cốt yếu khi làm việc đó.

Cầu nguyện: Đọc kinh “Cúi xin Chúa sáng soi…”

RAO LỊCH - Chúa nhật 29 tháng 8 năm 2021

Lịch tuần này:

 • 29 tháng 8, Chúa Nhật 22 thường niên.
 • 30 tháng 8, Thứ Hai, tuần 22 TN.
 • 31 tháng 8, Thứ Ba, tuần 22 TN.
 • 1 tháng 9, Thứ Tư, tuần 22 TN.
 • 2 tháng 9, Thứ Năm, tuần 22 TN.
 • 3 tháng 9, Thứ Sáu, Thánh Grêgorio Cả, giáo hoàng tiến sĩ.
 • 4 tháng 9, Thứ Bảy đầu tháng.
 • 5 tháng 9, Chúa Nhật 23 thường niên.

Trợ giúp Covid Việt Nam

Chúng tôi đã chuyển về VN để giúp bệnh nhân Covid. Những gia đình nào muốn gởi giúp VN xin trực tiếp gởi cho cha xứ hoặc ban tài chánh. Tuần tới chúng tôi sẽ đọc danh sách những gia đình gởi.

Khai giảng lớp giáo lý niên khóa mới.

Sau tuần lễ Labor Day, Chúa nhật 12 tháng 9 năm 2021 sẽ khai giảng lớp giáo lý. Đơn ghi danh được để cuối nhà thờ hoặc liên lạc với thầy Hùynh Vinh để biết thêm chi tiết.

Lễ Kỷ niệm 100 năm thành lập Legio Marie

Thứ ba mùng 7 tháng 9 năm 2021, lúc 6 giờ chiều, tại nhà thờ Saint Stephen. Kính mời ông bà anh chị có thể được đến tham dự thánh lễ tạ ơn 100 năm thành lập Legio Maria. Sau lễ có chầu Thánh Thể; có tiếp tân nhẹ tại hội trường. Đạo Binh Đức Maria cấp giáo phận kính mời.

Gia nhập giáo xứ.

Gia đình anh chị Ngô Quang Luật mới ghi danh vào giáo xứ, gồm 4 thành viên. Giáo xứ hân hoan đón nhân 1 gia đình mới. Xin toàn thể ông bà anh chị em thêm lời cầu nguyện cho gia chủ đang trong tình trạng bệnh trầm trọng.

Họp ngay sau mỗi thánh lễ

Hôm nay, ngay sau thánh lễ mời quý ông bà anh chị em nán lại ít phút, để HĐMV hỏi ý kiến về 2 lý do để trả lời với giáo phận. Kính mời ông bà anh chị em.

Thánh Lễ Mồng Một Tết, 2018

Picnic Giáo Xứ, Navarre FL

Dâng Hoa Ðức Mẹ 1

Dâng Hoa Ðức Mẹ 2

Tết Ðinh Dậu

Chuẩn bị lễ Giáng Sinh

Lễ Các Thánh Tử Đạo

Làm Đẹp Nhà Chúa

Viếng Cửa Thánh

Lễ kỷ niệm 21 năm thụ phong linh mục

Lễ Bổn Mạng CÐ Têrêsa

Lễ Bổn Mạng Hội Lêgiô

Lễ Bổn Mạng Các Bà Mẹ CG

Tuyên hứa Hội Ðồng Mục Vụ

Tết Trung Thu 2016

Giờ Lễ

Thứ Hai: Ngày nghĩ của Cha Xứ
Thứ Ba - Thứ Sáu: 5:00 giờ chiều
Thứ Bảy: 5:30 giờ chiều: Lễ trẻ em
Thứ Bảy Đầu Tháng: 7:00 giờ sáng
Chúa Nhật: 7:00 và 10:00 sáng

Giải Tội

30 phút trước Thánh Lễ,
hoặc xin hẹn

Hôn Phối

Liên lạc trực tiếp với Cha Chánh Xứ
6 tháng trước để hoàn tất thủ tục

Rửa Tội

Liên lạc trực tiếp với Cha Chánh Xứ
2 tuần trước để hoàn tất thủ tục